Kratkocevno in dolgocevno orožje, precizno streljanje
Cesta na Vrhovce 4, 1000 Ljubljana


kontaktna oseba:

Predsednik Boris ZAFRAN       

boris.zafran@gmail.com